Mūzikas Saule ir žurnāls par mūziku latviešu valodā

Jānis Torgāns

Sekojošais saraksts domāts vispirmām kārtām kā palīgs skolotājiem un studentiem (arī skolu audzēkņiem) gan rakstu darbu veikšanai, gan programmu un citu dokumentu sakārtošanai, kurās ar personvārdiem allaž gadās grūtības un neskaidrības. Objektīvs pamats tam ir daudzu svešas cilmes vārdu ienākšana šodienas dzīvē, turklāt aizvien paplašinās ģeogrāfiskais loks, no kura nāk jaunas personības un jauni vārdi.

Lasīt tālāk

Pēdējie pievienotie vārdi:
FURRERS, Beats Furrer, Beat (1954)
MARTINŪ, Bohuslavs Martinů, Bohuslav (1890–1959)

abos vārdos uzsvars uz pirmās zilbes!

PULENKS, Fransiss Poulenc, Francis (1899–1963)
FLORESS, Huans Djego Flórez, Diego Juan (1973)
DIDONATO, Džoisa DiDonato, Joyce (1969)