Mūzikas Saule ir žurnāls par mūziku latviešu valodā

Jānis Torgāns

Sekojošais saraksts domāts vispirmām kārtām kā palīgs skolotājiem un studentiem (arī skolu audzēkņiem) gan rakstu darbu veikšanai, gan programmu un citu dokumentu sakārtošanai, kurās ar personvārdiem allaž gadās grūtības un neskaidrības. Objektīvs pamats tam ir daudzu svešas cilmes vārdu ienākšana šodienas dzīvē, turklāt aizvien paplašinās ģeogrāfiskais loks, no kura nāk jaunas personības un jauni vārdi.

Lasīt tālāk

Pēdējie pievienotie vārdi:
KURRENTZISS, Teodors Currentzis, Teodor (1972)
SELLERSS (?), Pīters Sellars, Peter (1957)

Uzmanību - uzvārda izruna nevienā rakstu avotā neparādās; katrā ziņā nav jājauc ar britu aktieri SELERSS, Pīters (Sellers, Peter, 1925-1980)

AUERBAHA, Lera Auerbach, Lera (1973)
ERDMANE, Mojca Erdmann, Moica (1975)
BLUMSTETS, Herberts Blomstedt, Herbert (1927)