Mūzikas Saule ir žurnāls par mūziku latviešu valodā

Jānis Torgāns

Sekojošais saraksts domāts vispirmām kārtām kā palīgs skolotājiem un studentiem (arī skolu audzēkņiem) gan rakstu darbu veikšanai, gan programmu un citu dokumentu sakārtošanai, kurās ar personvārdiem allaž gadās grūtības un neskaidrības. Objektīvs pamats tam ir daudzu svešas cilmes vārdu ienākšana šodienas dzīvē, turklāt aizvien paplašinās ģeogrāfiskais loks, no kura nāk jaunas personības un jauni vārdi.

Lasīt tālāk

ČEREPŅINS, Ivans Черепнин, Иван Александрович (1943-1998)
ČERHA, Frīdrihs Cerha, Friedrich (1926)

Uzmanību – dažviet dzimšanas gads 1927

ČERNI-STEFAŅSKA, Halina Czerny-Stefańska, Halina (1922-2001)
ČERNOVINA, Haja Czernowin, Chaya (1957)
ČEŅS, Cjigans Chen, Qigang (1951)
ČEŅS, Sjaojuns Chen, Xiaoyong (1955)
ČINA, Unsuka Chin, Unsuk (1961)
ČUNS, Mjunhuns Chung, Myung-Whun (1953)
ČŽANS, Haofu Zhang, Hao-Fu (1952)