Mūzikas Saule ir žurnāls par mūziku latviešu valodā

Jānis Torgāns

Sekojošais saraksts domāts vispirmām kārtām kā palīgs skolotājiem un studentiem (arī skolu audzēkņiem) gan rakstu darbu veikšanai, gan programmu un citu dokumentu sakārtošanai, kurās ar personvārdiem allaž gadās grūtības un neskaidrības. Objektīvs pamats tam ir daudzu svešas cilmes vārdu ienākšana šodienas dzīvē, turklāt aizvien paplašinās ģeogrāfiskais loks, no kura nāk jaunas personības un jauni vārdi.

Lasīt tālāk

LANS, Lans Lang Lang (1982)
LEIJĒ, Žanbatists Loeillett, Jean-Baptiste (1680-1730)

Uzmanību - ir vēl daudz citu oriģināla rakstības variantu

LELĒ, Fransuā Leleux, François (1971)
LIDHOLMS, Ingvars Lidholm, Ingvar (1921)
LIEPIŅŠ, Zigmars (1952)
Uzmanību - komponista priekšvārds rakstāms ar īso [a]
LIGETI*, Ģerģs Ligeti, György (1923-2006)

Uzmanību – uzvārdā uzsvars uz pirmās zilbes!

LIGETI, Lukass Ligeti, Lukas (1965)
LISTS*, Ferencs* [MS turas pie pasaulē daudz populārākā vārda Francis, ko lietoja arī pats Lists] Liszt, Ferenc / Franz (1811-1886)
LOIDS-VEBERS, Endrū Lloyd Weber, Andrew (1948)

Uzmanību - daudzviet kļūdaini – Endrjū

LORIO, Ivonna Loriod, Yvonne (1924-2001)
LUMBĪ, Hanss Kristians Lumbye, Hans Christian (1810 – 1874)
LUNS, Čžou Long, Zhou (1953)
LUTOSLAVSKIS, Vitolds Lutosławski, Witold (1913-1994)
LĒVENŠELDS, Hermanis* Severīns* Løvenskiold, Herman [Severin] (1815-1870)

Uzmanību – iespējams arī Lēvenšels*; priekšvārds arī tikai Herman vai Hermann vai tikai Severin, vai otrādā secībā

LĪ, Tomass Obojs (Oboja) Lee, Thomas Oboe (1945)

Uzmanību – Ķīnā dzimušā un augušā komponista vārdi, jādomā, pieņemti, turklāt Obojs ir skaidra norāde uz instrumentu

LĪBERMANIS, Rolfs Liebermann, Rolf (1910 – 1999)
LĪBERMENS, Louels Liebermann, Lowell (1961)

Uzmanību – iespējams Libermens, Libermans, Lībermans, Lībermanis