Mūzikas Saule ir žurnāls par mūziku latviešu valodā

Jānis Torgāns

Sekojošais saraksts domāts vispirmām kārtām kā palīgs skolotājiem un studentiem (arī skolu audzēkņiem) gan rakstu darbu veikšanai, gan programmu un citu dokumentu sakārtošanai, kurās ar personvārdiem allaž gadās grūtības un neskaidrības. Objektīvs pamats tam ir daudzu svešas cilmes vārdu ienākšana šodienas dzīvē, turklāt aizvien paplašinās ģeogrāfiskais loks, no kura nāk jaunas personības un jauni vārdi.

Lasīt tālāk

ZUPANS, Volfgangs Suppan, Wolfgang (1966)

Uzmanību – nejaukt ar citu Volfgangu Zupanu, pūtēju mūzikas speciālistu (Suppan, Wolfgang, 1933)

ZVEDENS, Jāps van Zweden, Jaap van (1960)
ŽARELS, Mihaels Jarrell, Michael (1958)

Uzmanību – Šveicē dzimis un audzis komponists, kurš darbojas Austrijā; priekšvārds nav Michel / Mišels

ŽĀRS, Moriss Jarre, Maurice (1924 – 2009)
ŽĀRS, Žanmišels Jarre Jean Michel (1948)